Lưu trữ thẻ: ket cau thep

Chi tiết kết cấu thép

  [sanpham sp=”cocau”] Chi tiết kết cấu thép của nhà xưởng là tập hợp nhiều chi tiết được gắn với nhau với ưu điểm có thể tháo được và tái sử dụng sau khi tháo nhưng vẫn đảm bảo sự chắc chắn cũng như chịu tải của nhà thép. Chính vì thế mà nhà thép là sự […]