Tên dự án: Sảnh Nối Nhà Ga – Tuyến Cáp Treo Núi Bà Đen

Chủ sở hữu: SunGroup

Địa điểm: Đà Nẵng – Việt Nam

Khối lượng: 100 tons

Sau dự án nhà ga trước đây được giao phó thực hiện, Thép Việt tiếp tục được tin tưởng giao phó hạng mục kết cấu thép của dự án kết cấu thép sảnh nối nhà ga, một hạng mục trong quần thể hạng mục phục vụ nhu cầu tham quan khám phá giải trí của Quý Khách khi đến khu du lịch tâm linh Núi Bà Đen tại Tây Ninh.