Tên dự án: NHÀ MÁY CHIẾU XẠ VÀ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BỨC XẠ

Chủ sở hữu: CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG

Địa điểm: Đồng Nai – Việt Nam

Diện tích: 13000 m2

Dự án Nhà máy chiếu xạ và trung tâm nghiên cứu và ứng dụng phát triển công nghệ bức xạ Ánh Dương được xây dựng trên khu đất rộng 2 hecta, tổng diện tích sàn hơn 13,000 m2 và tổng vốn đầu tư hơn 650 tỷ đồng. Đây là dự án ứng dụng công nghệ bức xạ tiên tiến nhất hiện nay vào lĩnh vực thanh khử trùng, bên cạnh hoạt động kinh doanh, dự án còn nhằm mục tiêu nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ bức xạ vào sản xuất chế tạo ra vật liệu mới, từng bước tiến tới tham gia chuỗi sản xuất vật liệu công nghệ cao. Ngoài khu vực nhà máy chiếu xạ, hạng mục kho lạnh cũng được thực hiện song song nhằm lưu trữ bảo quản sản phẩm được tốt nhất. THÉP VIỆT rất vui mừng và tự hào được Quý Chủ Đầu Tư Ánh Dương tin tưởng giao phó hạng mục kết cấu thép.