Tên dự án: MAPLETREE PHASE 5, PHASE 6

Chủ sở hữu: MAPLETREE

Địa điểm: Bình Dương – Việt Nam

Diện tích: 25000 m2

Mapletree là công ty phát triển bất động sản, đầu tư và quản lý vốn hàng đầu có trụ sở chính tại Singapore. THÉP VIỆT đã nhận được sự tin tưởng giao phó của Quý Chủ Đầu Tư thực hiện kho Logistics cho 2 giai đoạn.