Tên dự án: Kết Cấu Thép Hầm Rượu Và Ga 20 – Tuyến Cáp Treo Bà Nà

Chủ sở hữu: SunGroup

Địa điểm: Đà Nẵng – Việt Nam

Khối lượng: 800 tons

Một trong những hạng mục tiêu biểu nhất của tổ hợp vui chơi giải trí trải nghiệm SunWorld Bà Nà Hills. Hạng mục Mái Thép Hầm Rượu và Ga 20 đã được THÉP VIỆT thực hiện đạt chất lượng, tiến độ & an toàn.