Khung nhà tiền chế

[sanpham sp=”khungchu”] Khung nhà tiền chế là tập hợp nhiều khung sườn kết cấu thép với nhau, được sử dụng trong các công trình xây dựng nhà thép. Các loại khung nhà tiền chế